CNN – Wikipedia

Norsk talespråk er i synkront perspektiv kjennetegnet av relativt store dialektforskjeller og sterke, livskraftige dialekter. Dialektforskjellene kan blant annet tilskrives store geografiske avstander, og at fjellandskapet har begrenset kontakten mellom folk i tidligere tider.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Norsk – Wikipedia

Norsk talespråk er i synkront perspektiv kjennetegnet av relativt store dialektforskjeller og sterke, livskraftige dialekter. Dialektforskjellene kan blant annet tilskrives store geografiske avstander, og at fjellandskapet har begrenset kontakten mellom folk i tidligere tider.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

CNN – Wikipedia

norsk nettdating Cable News Network (CNN) er et amerikansk nyhetsselskap, mest kjent for sine verdensdekkende nyhetskanaler. Selskapet ble grunnlagt i 1980 av Ted Turner og Reese Schonfeld og er nå eid av selskapet Time Warner.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Norsk – Wikipedia

norsk nettdating Cable News Network (CNN) er et amerikansk nyhetsselskap, mest kjent for sine verdensdekkende nyhetskanaler. Selskapet ble grunnlagt i 1980 av Ted Turner og Reese Schonfeld og er nå eid av selskapet Time Warner.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply